Czytnik danych z kodów AZTEC z dowodów rejestracyjnych

Odczyt kodów z dowodów rejestracyjnych możliwy jest przy użyciu telefonu z systemem Android za pomocą aplikacji SkanerM6 lub kamery internetowej. 

Więcej informacji dostępne jest w pliku INSTRUKCJA.pdf pkt. 14.7

aztec tel1 


Rys. 1 kamera Microsoft Live HD-5000 zamontowana prostopadle do dowodu. Odczyt danych z dowodu z możliwością  wyboru dalszych kroków 

Szybkie dodawanie zdjęć przez aplikację mobilną SkanerM6

Od wersji programu 5.20.11 (listopad 2020 i wyższych) w aplikacji mobilnej SkanerM6 dostępna jest funkcja umożliwiająca szybkie dodawanie zdjęć. Zdjęcie wykonane telefonem z aplikacji SkanerM6 trafi automatycznie do Twojego programu AgentM6 gdzie można podpiąć je pod wybranego klienta. Taki sposób archiwizacji np. dokumentów jest zdecydowanie szybszy od pracy z użyciem tradycyjnego skanera. zdjecia SkanerM6 
Rys. 1 Wczytywanie zdjęcia wysłanego z SkanerM6 - moment nadawania załącznikowi własnej nazwy

Więcej informacji o dodawaniu zdjęć dostępne jest w pliku INSTRUKCJA.pdf pkt. 7.3 i 8.5 oraz w filmie instruktażowym poniżej.

Składanie podpisu na urządzeniu mobilnym

Od maja 2024 program AgentM6 i aplikacja SkanerM6 zostały wzbogacone o funkcję podpisu na urządzeniu mobilnym. Podpis ręczny wykonany palcem lub rysikiem na urządzeniu mobilnym można przesłać do sparowanego programu AgentM6 – w tym celu w programie AgentM6 otwórz dokument, który ma zostać podpisany, umieść kursor w miejscu gdzie ma znaleźć się podpis i w górnym menu kliknij ikonę „Podpisz” aby program AgentM6 otworzył okno oczekiwania na podpis. Następnie w aplikacji SkanerM6 wybierz przycisk „Podpisz”, przekaż urządzenie mobilne osobie składającej podpis – gdy podpis zostanie złożony należy zatwierdzić wysyłkę podpisu zielonym przyciskiem.

 

Sparowanie urządzenia mobilnego z AgentM6 polega na uruchomieniu aplikacji SkanerM6 następnie w oknie otwartej aplikacji SkanerM6 odszukaniu ikony z kołem zębatym przy której wyświetlany jest Identyfikator Urządzenia. W kolejnym kroku odczytany identyfikator należy wprowadzić w programie komputerowym AgentM6 (odpowiednio w oknie odczytu Aztec, oknie dodawania zdjęć lub oknie składania podpisu) i potwierdzić akceptację Regulaminu oraz Umowy Powierzenia Danych Osobowych. 

Film:  Odczyt kodów AZTEC Film:  Odczyt kodów AZTEC    Film:  Szybkie wczytywanie zdjęć przez SkanerM6 Film:  Szybkie wczytywanie zdjęć przez SkanerM6