Odczyt danych polisy z pliku PDF

W widoku osób kliknij ikonę i wskaż plik z polisą zapisaną do PDF.


Rys. 1 Okno wskazywania pliku pdf z zapisaną polisą do wczytania do AgentM6

Dane z pliku pdf można odczytać tylko gdy w otwartym pdf możliwe jest zaznaczanie tekstu - jak na przykładowym obrazku poniżej. Danych nie można odczytać ze zwykłego skanu (obrazu) zapisanego do formatu pdf.

Rys. 2 przykład pliku pdf z tekstem możliwym do zaznaczenia

Jeśli dla wybranej polisy przygotowany jest szablon nastąpi zaczytanie danych z polisy do sekcji  osoby pkt 2, pojazdu pkt 3 i polisy pkt 4

Rys. 3 Okno wczytywania danych polisy z pdf

Przy pierwszym wczytywaniu danej polisy należy jednorazowo określić jaka nazwa TU - 4a, nazwa polisy - 4b oraz nazwy ryzyk - 4c są używane w programie AgentM6

Rys. 4 Okno wczytywania danych z polisy pdf - dane TU, nazwa polisy i ryzyk uzupełnione ręcznie

W punkcie 5 można wybrać czy przy dodawaniu polisy do AgentaM6 należy dodać nową osobę do bazy czy też przypisać polisę do osoby już istniejącej w bazie AgentM6.
Zakładka pkt 6 służy do podglądu wczytywanego pliku pdf.
Sekcja pkt 7 pozwala dołączyć plik pdf do dokumentów polisy oraz połączyć się z serwisem historiapojazdu.gov.pl celem pobrania brakujących danych pojazdu. 

Niektóre dane z przyczyn technicznych mogą nie zaczytać się z polisy - w takim przypadku należy uzupełnić je ręcznie.
UWAGA - przed zapisaniem polisy należy sprawdzić poprawność wszystkich danych - czy zaczytały się w odpowiednich pozycjach i wartościach.
Kliknięcie przycisku spowoduje dodanie polisy do bazy AgentM6.


Film: Wczytywanie polis PDF Film: Wczytywanie polis PDF