Odczyt danych polisy z pliku PDF

Wskaż plik z polisą zapisaną do PDF i zaczytaj dane do programu AgentM6.  


Rys. 1 Okno wskazywania pliku pdf z zapisaną polisą do wczytania do AgentM6

Dane z pliku pdf można odczytać tylko gdy w otwartym pdf możliwe jest zaznaczanie tekstu - jak na przykładowym obrazku poniżej. Danych nie można odczytać ze zwykłego skanu (w którym brak jest możliwości zaznaczania tekstów) zapisanego do formatu pdf.

Rys. 2 przykład pliku pdf z tekstem możliwym do zaznaczenia

Jeśli dla wybranej polisy przygotowany jest szablon zaczytywania danych (lista szablonów dostępna w polu pkt 1 poniżej / aktualne szablony można pobrać przyciskiem ) nastąpi zaczytanie danych z polisy do sekcji danych osoby pkt 2, pojazdu pkt 3 i polisy pkt 4

Rys. 3 Okno wczytywania danych polisy z pdf

Przy pierwszym wczytywaniu danej polisy należy jednorazowo określić jaka nazwa TU - 4a, nazwa polisy - 4b oraz nazwy ryzyk - 4c są używane w programie AgentM6

Rys. 4 Okno wczytywania danych z polisy pdf - dane TU, nazwa polisy i ryzyk uzupełnione ręcznie

Niektóre dane z przyczyn technicznych mogą nie zaczytywać się z polisy - w takim przypadku należy uzupełnić je ręcznie.
Przed zapisaniem polisy należy sprawdzić poprawność wszystkich danych i w punkcie 5 wybrać czy przy dodawaniu polisy do AGENTA.m6 należy dodać nową osobę do bazy czy też przypisać polisę do osoby już istniejącej w bazie AgentM6
UWAGA - przed zapisaniem polisy należy sprawdzić poprawność wszystkich danych - czy zaczytały się w odpowiednich pozycjach i wartościach.
Kliknięcie przycisku spowoduje dodanie polisy do bazy AgentM6.


Film: Wczytywanie polis PDF Film: Wczytywanie polis PDF