Odczyt danych polisy z pliku PDF

W widoku osób kliknij ikonę i wskaż plik z polisą zapisaną do PDF.


Rys. 1 Okno wskazywania pliku pdf z zapisaną polisą do wczytania do AgentM6

Dane z pliku pdf można odczytać tylko gdy w otwartym pdf możliwe jest zaznaczanie tekstu - jak na przykładowym obrazku poniżej. Danych nie można odczytać ze zwykłego skanu (obrazu) zapisanego do formatu pdf.

Rys. 2 przykład pliku pdf z tekstem możliwym do zaznaczenia

Jeśli dla wybranej polisy przygotowany jest szablon nastąpi zaczytanie danych z polisy do sekcji  osoby pkt 2, pojazdu pkt 3 i polisy pkt 4

Rys. 3 Okno wczytywania danych polisy z pdf

Przy pierwszym wczytywaniu danej polisy należy jednorazowo określić jaka nazwa TU - 4a, nazwa polisy - 4b oraz nazwy ryzyk - 4c są używane w programie AgentM6

Rys. 4 Okno wczytywania danych z polisy pdf - dane TU, nazwa polisy i ryzyk uzupełnione ręcznie

W punkcie 5 można wybrać czy przy dodawaniu polisy do AgentaM6 należy dodać nową osobę do bazy czy też przypisać polisę do osoby już istniejącej w bazie AgentM6.
Zakładka pkt 6 służy do podglądu wczytywanego pliku pdf.
Sekcja pkt 7 pozwala dołączyć plik pdf do dokumentów polisy oraz połączyć się z serwisem historiapojazdu.gov.pl celem pobrania brakujących danych pojazdu. 

Niektóre dane z przyczyn technicznych mogą nie zaczytać się z polisy - w takim przypadku należy uzupełnić je ręcznie.
UWAGA - przed zapisaniem polisy należy sprawdzić poprawność wszystkich danych - czy zaczytały się w odpowiednich pozycjach i wartościach.
Kliknięcie przycisku spowoduje dodanie polisy do bazy AgentM6.


Szablony odczytu są dostępne dla polis:

Aviva – Komunikacyjna
Aegon – Dla domu
Axa – Moto, Twoje miejsce, Komunikacja, Licencja transportowa
Agro – Bezpieczny dom
Allianz – Bezpieczny Dom, Biznes, Mój dom, Komunikacyjna, Mój samochód
Balcia – Komunikacyjna
Benefia – Pakiet
Compensa – Mój biznes, Firma, Gospodarstwo rolne, Zdrowie, Mój biznes, Mój dom, NNW, NNW szkolne, Rodzina, Voyage, Komunikacyjna 22014, 22044
Concordia – Agro, Agro Ekspert, Mój dom, Rolne, Komunikacyjna
Euroins – Komunikacja
ErgoHestia – E1, Mój samochód, OC nauczyciela, Komunikacyjna E7, H7T, MF, Biznes, Majątek, Podróż
Gefion – Komunikacyjna
Generali – Mój dom, NNW, NNW grupowe, Podróż, Rolne, Firma, Komunikacyjna, Mieszkanie,
Inter Polska – Lokum, Dla lekarzy, Podmiot leczniczy
InterRisk – Agro, Bezpieczny dom, Biznez pro, Dom max, Edu plus, NNW, OC rolnika, OC prywatne, Komunikacyjna
Link4 – Dom, Komunikacyjna, Komunikacyjna krótkoterminowa
MTU – komunikacyjna PZU – Dom, Doradca, Rolne, OC ogólne, OC prywatne, OC zawodowe, Uprawy, Wojażer, Komunikacyjna,
Pocztowe – Komunikacyjna
Proama – Mieszkanie, Komunikacyjna
TUW
– Bezpieczna rodzina, Rolne, Komunikacyjna
TUZ
- Domy jednorodzinne, Komunikacyjna
Trasti
– Komunikacyjna
Uniqa
– Dla mieszkalnictwa, Dom plus, Gospodarstwo rolne, OC przewoźników, Twoje miejsce, Auto&Przestrzeń, Komunikacyjna, Szkolne, Travel, Uniqalny biznes
Warta, HDI
– Dom, Dom komfort, Ekstrabiznes, Komunikacyjna, Mikrobiznes, OC przewoźnika, Rolne, Smart pakiet, Smartbiznes, Życie
Wefox
– Komunikacyjna
Wiener
– 4 kąty, Auto, Na wszelski wypadek, Agro, Podróż, Licencja transportowa

 


Film: Wczytywanie polis PDF Film: Wczytywanie polis PDF

Odczyt danych z plików Excel

Dane klientów i polis można wczytać z dowolnego pliku Excel (górne menu Plik ->Import danych z pliku XLS)

Pliki Excel z zestawieniem prowizji z TU można wczytywać i rozliczać za pomocą Narzędzia do rozliczania prowizji z TU