Wysyłka SMS to usługa płatna. Aktualny koszt wysyłki SMS oraz sposób doładowania konta można ustalić na stronie www.agent.m6.pl/cennik

  • SMS rozsyłane są przez bramkę internetową
  • Możliwe jest sprawdzenie statusu - dostarczony/niedostarczony do klienta.
  • SMS nie można wysyłać z własnego numeru telefonu. Możliwy jest podpis tekstowy lub alfanumeryczny. Dostępne są uniwersalne podpisy nadawcy np. "Agent ubzp", Agencja ub." "Polisa ubzp." można też wykorzystać swój własny podpis np. nazwa Twojej firmy ( maksymalnie 11 znaków bez znaków polskich)

Wysyłka Email to usługa płatna. Aktualny koszt wysyłki email oraz sposób doładowania konta można ustalić na stronie www.agent.m6.pl/cennik

  • Emaile rozsyłane są przez specjalistyczny serwis, który ma podpisane umowy z największymi polskimi operatorami pocztowymi. Dodatkowe zabezpieczenia antyspamowe umożliwiają osiągnięcie najwyższej dostarczalności wiadomości email na rynku polskim. 
  • Wiadomości email w polu nadawcy zawierają uniwersalny adres powiadomienia @ twojapolisa.info.  Swój własny adres email możesz podać w treści emaila przygotowując jego szablon.

Przygotowanie i drukowanie pism do klienta, adresowanie kopert i drukowanie formularzy przelewów nie są dodatkowo płatne. 

sms2

 

  • 1 Widok przygotowywania email
  • 2 Widok przygotowywania pism
  • 3 Widok adresowania kopert
  • 4 Widok drukowania przelewow

Więcej informacji dostępnych jest w pliku INSTRUKCJA.pdf pkt. 10 oraz w filmie instruktażowym poniżej:

Film: Powiadomienia SMS, pisma, email Film: Powiadomienia SMS, pisma, email