Raporty, wykazy, wykresy, mapa

W programie zawarto kilkanaście wzorów raportów różniących się rodzajem, ilością i układem kolumn.

Poniżej przykładowy raport z możliwością wydruku lub zapisania w różnych formatach danych. Kolejne obrazki przedstawiają dostępne w programie wykresy oraz mapę sprzedaży.
raport

  • 1 Raporty - lista
  • 2 Przypis, inkaso, prowizja
  • 3 Struktura sprzedazy
  • 4 Wykres - przypis w zadanym okresie
  • 5 Mapa - lokalizacje ubezpieczonych

Więcej informacji dostępne jest w pliku INSTRUKCJA.pdf pkt. 11 i 12 oraz w filmie instruktażowym poniżej:


Film: Raporty, wykresy, mapa Film: Raporty, wykresy, mapa