Film: WWW - autouzupełnianie kalkulacji Film: WWW - autouzupełnianie kalkulacji

W wersji z czerwca 2022 roku dodaliśmy zakładkę WWW - jest to przeglądarka stron internetowych Microsoft Edge. 

Można w niej otworzyć  dowolną stronę i wklejać dane podświetlonego w AgentM6 klienta/polisy za pomocą Prawego Przycisku Myszki:
ppm.jpg

AUTOUZUPEŁNIANIE - przy wklejaniu danych (jak na obrazku powyżej) AgentM6 zapamiętuje jaki rodzaj danych był wklejany w poszczególnych polach. Przy kolejnej kalkulacji AgentM6 sam uzupełni dane po kliknięciu na pole Lewym Przyciskiem Myszki lub przy przechodzeniu między polami klawiszem Tab na klawiaturze. Zapamiętywanie i Autouzupełnianie działa tylko dla pól tekstowych. Inne pola np. lista wyboru, kalendarz czy zaznaczanie należy wypełnić ręcznie.


Zakładka z przykładowymi skrótami otwierającymi różne strony:
logowanie

logowanie Dla wersji wielostanowiskowych umożliwia logowanie wspólnym loginem i hasłem logowanie Umożliwia logowanie osobistym loginem i hasłem logowanie Lista pobranych polis PDF z możliwością podglądu i wczytania ich do bazy

W oknie konfigurcji można dopisać do poszczególnych stron loginy i hasła - są one wtedy umieszczane w bazie danych i dodatkowo szyfrowane (poza istniejącym szyfrowaniem samej bazy).  Dopisanie loginów i haseł  umożliwia szybsze - automatyczne logowanie, krok ten można pominąć i wpisywać dane logowania ręcznie.  
Kontrola dostępu do automatycznego logowania i haseł do portali dostępna jest dodatkowo w Słowniki -> użytkownicy -> uprawnienia. 

W  oknie konfiguracji za pomocą przycisków + i - można dodać adres dowolnej strony i skrót do jej szybkiego uruchamiania:
konfiguracja