W wersji z czerwca 2022 roku dodaliśmy zakładkę WWW - jest to przeglądarka stron internetowych Microsoft Edge. 

Można w niej otworzyć stronę portalu Towarzystwa (lub dowolną inną stronę) i wklejać dane podświetlonego w AgentM6 klienta/polisy za pomocą Prawego Przycisku Myszki:
ppm.jpg


Zakładka zawiera dostęp do kilkunastu portali:
logowanie

logowanie Dla wersji wielostanowiskowych umożliwia logowanie wspólnym loginem i hasłem

logowanie Umożliwia logowanie osobistym loginem i hasłem

logowanie Lista pobranych polis PDF z możliwością podglądu i wczytania ich do bazy

W oknie konfigurcji można dopisać do poszczególnych portali loginy i hasła - są one wtedy umieszczane w bazie danych i dodatkowo szyfrowane (poza istniejącym szyfrowaniem samej bazy).  Dopisanie loginów i haseł w umożliwi automatyczne logowanie do portali, krok ten można pominąć i wpisywać dane logowania ręcznie.  
Kontrola dostępu do automatycznego logowania i haseł do portali dostępna jest dodatkowo w Słowniki -> użytkownicy -> uprawnienia. 

W  oknie konfiguracji za pomocą przycisków + i - można dodać adres dowolnej innej strony:
konfiguracja