FAQ - popularne pytania

 • Wstęp: Jakie są główne funkcje programu AgentM6, jakie Towarzystwa Ubezpieczeniowe obsługuje? +

  Program AgentM6 przeznaczony jest dla agentów i brokerów ubezpieczeniowych. Główne funkcje programu to:
  tworzenie przejrzystej bazy klientów, polis, pojazdów (do programu można dodać dowolne towarzystwa i polisy)
  zarządzanie płatnościami, wznowieniami
  komunikacja z klientem (telefon, SMS, email, pismo)
  rozliczanie prowizji z TU i OWCA
  zarządzanie zadaniami dla pracowników
  ułatwienia w kalkulowaniu składek (dotyczy wszystkich portali TU)
  Zobacz film: Informacje ogólne
 • Wstęp: Jakie są wymagania do pracy z programem AgentM6 (Windows, macOS) +

  AgentM6 w każdej wersji (Start, Pro, Net i ONLINE) wymaga instalacji w systemie Windows (w wersji 7 lub wyższej).
  Praca na macOS jest możliwa przy użyciu dodatkowego programu: przeczytaj więcej o macOS
 • Wstęp: Co odróżnia program AgentM6 od konkurencji? +

  Doświadczenie - AgentM6 powstał w 2000 roku i jest jednym z najdłużej funkcjonujących programów dla agentów w Polsce. Jest stale rozwijany na podstawie sugestii użytkowników dzięki temu jest zwykle oceniany jako łatwy i intuicyjny w obsłudze. Od ponad 20 lat naszą polityką jest dodawanie wszystkich użytecznych funkcji zgłaszanych przez agentów.

  Elastyczność - AgentM6 może pracować z bazą w chmurze (wersja Online) lub z bazą przechowywaną na Twoim komputerze (wersja Start, Pro i Net).
  Bezpieczeństwo - AgentM6 nie umożliwia dostępu przez zwykłą przeglądarkę internetową przez co nawet przejęcie Twoich loginów i haseł nie da osobie nieuprawnionej np. hakerowi dostępu do Twojej bazy przez ogólnodostępne przeglądarki. AgentM6 wymaga instalacji na Twoim komputerze i zarejestrowania go indywidualnym kluczem licencyjnym - dopiero taki program (po wpisaniu loginu i hasła logowania) umożliwia połączenie się z bazą. To podwójne zabezpieczenie wynikające z instalacji programu ma też inny plus związany z wygodą i szybkością pracy.
  Szybkość pracy - w przeglądarce internetowej pracującej na zasadzie formularzy i kolejnych podstron wyszukiwanie, filtrowanie i otwieranie danych trwa zwykle dłużej niż praca na zasadzie okienek użyta w AgentM6. Nowatorska technologia komunikacji z serwerem pozwala nam przesyłać duże ilości danych w bardzo krótkim czasie.
  Twoje dane do pełnej dyspozycji, my dbamy o ich najwyższe bezpieczeństwo. Dane przechowywane w każdej z wersji AgentM6 są szyfrowane, zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi normami i wymogami RODO. Właściciel – administrator programu - może dane archiwizować, eksportować lub zapisać do ogólnodostępnych formatów np. aby przenieść dane do innego programu. Masz pełną swobodę w dysponowaniu własnymi danymi oraz w kontroli dostępu do danych poprzez nadawanie ponad 30 uprawnień swoim pracownikom. Na szczególną uwagę zasługuje AgentM6 w wersji Online gdzie baza przechowywana jest na serwerze zewnętrznym (w chmurze). Na potrzeby AgentM6 Online korzystamy z serwerów zlokalizowanych tylko w Polsce na platformie Oktawave - więcej informacji o certyfikatach bezpieczeństwa, zgodności z RODO i komunikatami KNF dostępne jest na stronie https://oktawave.com/pl/firma/informacje-prawne

 • Wstęp: Jaką wersję wybrać, czy można przetestować program przed zakupem? +

  Dostępne są cztery wersje programu:
  1. Start - wersje jednostanowiskowa, baza na komputerze użytkownika, ograniczona funkcjonalność
  2. Pro - wersja jednostanowiskowa, baza na komputerze użytkownika, pełna funkcjonalność
  3. Net - wersja wielostanowiskowa do pracy w sieci lokalnej, baza na komputerze użytkownika, pełna funkcjonalność
  4. ONLINE - wersja wielostanowiskowa, baza w chmurze - praca z dowolnej lokalizacji, pełna funkcjonalność
  Pełny opis wersji i ich funkcji znajdziesz na stronie https://agent.m6.pl/index.php/ktora-wersje-agentm6-wybrac

  Wersję testową można pobrać w dziale pobierz: https://agent.m6.pl/index.php/pobierz
 • Wstęp: Pierwsze kroki - jak przygotować AgentM6 do pracy? +

  Zaczynając pracę z AgentM6 należy wypełnić słowniki:
  1. Użytkowników (dodać ich uprawnienia, loginy, hasła, prowizje)
  2. Towarzystw Ubezpieczeniowych (z którymi współpracujesz)
  3. Nazw polis (produkty jakie sprzedajesz oraz prowizje jakie otrzymujesz za różne ryzyka)
  Szerszy opis znajdziesz w filmach: Logowanie i użytkownicy programu oraz Słowniki - przygotowanie programu
 • Baza: Czy dane klientów i polis można wczytywać z plików PDF, Excel? +

  Dane do programu można wprowadzać:
  1. Ręcznie (z klawiatury) - zobacz filmy: Dodawanie osoby | Dodawanie polisy
  2. Wczytać dane z polisy PDF - zobacz film: Wczytywanie polis PDF
  3. Wczytać produkcję z pliku Excel (górne menu Plik ->Import danych z pliku XLS)
  4. Wczytać dane pojazdu z dowodu rejestracyjnego Zobacz film: Odczyt kodów AZTEC
  Dane można także pobrać z GUS na podstawie NIP lub REGON
 • Baza: Czy dane pojazdu można wczytać z AZTEC na dowodzie rejestracyjnym lub CEPIK? +

  Dane pojazdu (z danymi współwłaścicieli) można wczytać z dowodu rejestracyjnego za pomocą kamery internetowej lub telefonu komórkowego.
  Zobacz film: Odczyt kodów AZTEC

  W AgentM6 można pobrać dane pojazdu (lub je zaktualizować) łącząc się z usługą historiapojazdu.gov.pl
 • Baza: Jak szybko dodawać skany, zdjęcia? +

  Załączniki możesz dodawać w zakładkach Dokumenty
  - pod każdym z klientów (np. jego dowód osobisty, prawo jazdy)
  - pod każdą z polis (skan polisy, zdjęcia pojazdu itp.).
  Załączniki można dodawać wybierając je z dysku, uruchamiając skanowanie skanerem a najszybszym sposobem jest wykonanie zdjęć dokumentów telefonem z aplikacją SkanerM6
  Zobacz film: SkanerM6 - szybkie dodawanie zdjęć
 • Baza: Czy można wydrukować zgodę RODO lub APK? +

  Można utworzyć i dodać dowolne pismo.
  W instalatorze AgentM6 dostępne są gotowe szablony:
  - APK
  - Zgoda RODO
  - Wypowiedzenie OC
  Treść szbalonów można zmienić w Edytorze szablonów - dodać własne informacje, logo firmy lub utworzyć inny, własny rodzaj pisma.
 • CRM-klienci: SMS, telefon, e-mail? Jak skutecznie powiadamiać klientów o ratach i wznowieniach? +

  AgentM6 umożliwia hurtowe tworzenie powiadomień przez SMS, pismo i e-mail. Zobacz film: Powiadomienia SMS, pisma, email
  oraz listę spraw do powiadamień pojedynczych przez SMS, pismo, e-mail i telefon. Zobacz film: SPRAWY - zadania do wykonania

  Na tę chwilę najszczęściej stosowane są:
  1. SMS lub SMS + telefon
  2. Pismo
  3. E-mail
  SMS to szybkie i skuteczne rozwiązanie z możliwością sprawdzenia statusu dostarczony/niedostarczony. Telefon i pismo oceniane są również jako rozwiązania skuteczne ale wymagające większych nakładów czasowych i finansowych. Najmniej skutecznym kanałem powiadamiania są wiadomości e-mail.

 • CRM-klienci: Czy można wysłać do wszystkich klientów ogólny SMS np. o zmianie lokalizacji biura? +

  1. W widoku Osoby zaznacz wybrane lub wszystkie osoby z listy
  2. W widoku Poczta - SMS użyj ikony "przygotuj dla zaznaczonych osób" - następnie wpisz treść wiadomości i kliknij wyślij
 • HRM-pracownicy: Czy pracownikom można przydzielać zadania i kontrolować do czego mają dostęp? +

  Obsługę wznowień, płatności i innych zadań można przydzielać pracownikom w zakładce Sprawy
  Zobacz film: SPRAWY - zadania do wykonania

  Każdemu użytkownikowi programu można ustawić indywidualne uprawnienia np. aby widział tylko swoich klientów i polisy. Fragment listy ponad 30 uprawnień dostępny jest na obrazku poniżej. Aktualna wersja testowa programu: https://agent.m6.pl/index.php/pobierz
 • Rozliczenia: Czy mogę raportować produkcję agencji i poszczególnych agentów? +

  Moduł raporty umożliwia różne ustawienia dla zadanego okresu np:
  - polisy wystawione (z prowizją agencji lub agenta)
  - polisy/raty dla których wpłynęła płatność lub przypada termin płatności
  - polisy do wznowienia
  - raty rozliczone/nierozliczone z TU lub OWCA
  i wiele innych ustawień z możliwością wyboru jednego agenta lub grupy agentów.
  Zobacz film: Raporty, wykresy, mapa
 • Rozliczenia: Jak kontrolować rozliczenia prowizji z TU? +

  Prowizje można rozliczać ręcznie lub automatycznie - wczytując pliki prowizyjne Excel otrzymane z TU.
  Zobacz film: Rozliczanie prowizji z TU

  Po rozliczeniu można raportować za jakie polisy/raty Towarzystwo nie wypłaciło jeszcze prowizji lub wypłaciło niższą kwotę niż właściwa prowizja.

 • Kalkulacje: Czy program posiada funkcję kalkulacji składek? +

  Program samodzielnie nie liczy składek. AgentM6 ułatwia i przyśpiesza pracę z formularzami kalkulacji na portalach towarzystw poprzez Autouzupełnianie danych. Funkcja autouzupełniania jest bezkosztowa a uzyskane składki są pewne gdyż są wyliczone bezpośrednio na stronie TU.
  Zobacz film: WWW - autouzupełnianie kalkulacji
 • Bezpieczeństwo: Czy wersja Online spełnia wymogi komunikatu KNF dotyczącego chmury? +

  Tak. Kwestie bezpieczeństwa są szczegółowo opisane w umowie powierzenia danych osobowych dla wersji Online (umowa dostępna w dziale pobierz). Na potrzeby AgentM6 Online korzystamy z serwerów zlokalizowanych tylko w Polsce na platformie Oktawave - więcej informacji o certyfikatach bezpieczeństwa, zgodności z RODO i komunikatami KNF dostępne jest na stronie https://oktawave.com/pl/firma/informacje-prawne
 • Bezpieczeństwo: Czy można zaszyfrować plik polisy PDF i przesłać do klienta? +

  Tak - załącznik pdf można zaszyfrować przed wysłaniem go e-mailem.
  Funkcję szyfrowania załączników pdf należy wcześniej włączyć w górnym menu programu Opcje - konfiguracja - zakładka Email.
 • 1