Funkcje brokerskie w programie AgentM6

Program AgentM6 tworzony jest na bazie potrzeb zgłaszanych przez użytkowników. Zdając sobie sprawę z różnic w pracy między agentem a brokerem ubezpieczeniowym informujemy, że istnieje możliwość pełniejszego dopasowania programu do potrzeb brokerów ubezpieczeniowych. Aktualnie dostępne opcje brokerskie są dostępne w oknie polisy w zakładce Dane dodatkowe (rys. 1) oraz w oknie raportów (rys. 2).

1 Funkcje brokerskie w oknie osoby
Rys. 1 Okno polisy zakładka Dane dodatkowe z zaznaczonymi polami dla brokera (można samodzielnie dodać inne pola przyciskiem "konfiguracja")

raporty brokerskie
Rys. 2 Widok raportów z zaznaczonymi raportami brokerskimi