Wyszukiwanie i filtry danych

W widokach z danymi osób i polis umieszczona jest listwa do wpisania tekstu, który chcemy wyszukać w kolumnach np. wpisanie "kow" (rys. 1) wyświetli wszystkich klientów, u których taki ciąg znaków występuje.
wyszifiltr1

W widoku osób dostępny jest także przycisk wyszifiltrMszukajpolisy otwierający okno (rys. 2) z szerokimi możliwościami wyszukiwania lub filtrowania danych polis oraz pojazdów.
wyszifiltr2

Możliwe jest także filtrowanie osób, w tym celu w widoku osób na dolnej listwie należy wybrać przycisk wyszifiltrMfiltr a następnie wyszifiltrMfiltr1 w otwartym oknie (rys. 3) dostępne są filtry dotyczące klientów. Na przykładzie widać prosty filtr, w którym wyświetlono osoby oznaczone kolorem zielonym.
wyszifiltr3

Film: Wyszukiwanie i filtry danych Film: Wyszukiwanie i filtry danych